ZOEK OP NAAM

Filter

Prijs

Laatste prijsgarantie bij Artiestenplanner.nl

Artiestenlanner.nl wil dat u de laagst mogelijke prijs betaalt voor uw entertainment. Mocht u, nadat u geboekt hebt, het entertainment tegen dezelfde voorwaarden op het internet vinden tegen een lagere prijs, dan zullen wij deze prijs hanteren. U hoeft alleen maar binnen 24 uur na het maken van de boeking contact met ons op te nemen om de details van de betreffende website door te geven. 

1. Aangezien de entertainmentprijzen vaak kunnen veranderen, dient u snel (in elk geval binnen 24 uur na het definitief afronden van uw boeking via artiestenplanner.nl) via de e-mail mail@artiestenplanner.nl met ons in contact te treden. Uw e-mail dient de volgende gegevens te bevatten: uw naam, uw contract/reserveringsnummer van Artiestenplanner.nl en de website waarop de lagere prijs vermeld wordt. Onvolledige of onnauwkeurige e-mails zullen niet in behandeling genomen worden.

2. De prijsgarantie geldt niet voor entertainment optredens voor dezelfde dag waarop de boeking wordt gerealiseerd. 

3. De prijsgarantie is alleen van toepassing op een lagere prijs die online te boeken is. De lagere prijs dient boekbaar te zijn op het moment dat Artiestenplanner.nl uw aanspraak toetst, binnen 24 uur. Screenshots zijn geen geldig bewijsmateriaal.

4. De lagere prijs moet online gevonden zijn, voor exact hetzelfde entertainment, als geboekt via Artiesenplanner.nl, voor dezelfde datum en tijdsduur en tegen dezelfde condities. 

5. De lagere prijs moet in dezelfde valuta zijn. 

6. Atiestenplanner.nl betaalt u alleen het verschil in prijs terug als er van uw boeking/reservering via Atiestenplanner.nl een schriftelijk overeenkomst tot stand is gekomen en deze niet geannuleerd is of in datum verplaatst is.

7. Indien de aanspraak niet gehonoreerd wordt omdat deze niet in overeenstemming is met onze voorwaarden voor de laagste prijsgarantie, dan blijven de voorwaarden van de boeking, waaronder het annuleringsbeleid, onverminderd van kracht. 

8. De "laagste prijsgarantie" is niet van toepassing op entertainment dat geboekt is: - door middel van of in combinatie met ander entertainment - met kortingen - met loyalty-punten of andere "spaaracties" - met speciale promotieaanbiedingen van de andere online aanbieder waarbij de boeking gemaakt kan worden. Lagere prijzen die beschikbaar zijn door middel van ondoorzichtige boekingen of boekingen op van het type "noem uw eigen prijs" zijn ook uitgesloten van deze laagste prijsgarantie.

9. Op bovengenoemde voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit verschillen in interpretatie van bovengenoemde voorwaarden, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar Artiestenplanner.nl gevestigd is, bevoegd om kennis te nemen,zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.